A nosa pequena homenaxe a Rosalía de Castro no seu día. Quen recibirá as postais??